Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o interaktivní cvičení, audia, videa, odkazy do jiných učebnic (mezipředmětové vztahy) i na internetové stránky a o další materiály.