Uživatel (např. škola), s výjimkou spotřebitele, si kupuje víceuživatelské oprávnění k užití (tzv. multilicenci) na dobu fungování platformy Flexibooks, nejméně však na dobu 5 let ode dne uzavření smlouvy.